Застраховка Гражданска отговорност

Наличието на застраховката Гражданска отговорност е първото условие да управлявате автомобил. Законосъобразно! Застраховката е задължителна, тя компенсира нанесените на трети лица щети при управлението на автомобила. От одраскания калник, до телесните наранявания, тази застраховка ни предпазва от директни претенции на увредените лица към нас.

Нормативната уредба е унифицирана и условията на различните застрахователни компании са еднакви. Затова, често когато става дума за застраховка Гражданска отговорност, клиентите търсят най-ниската цена и ние им я предоставяме. Все пак на българския пазар има застрахователи, които се опитват да възпрепятстват плащанията, използвайки административни трудности. Тогава се оказва, че не винаги най-ниската цена е и най-изгодната.

Top