Категория: Застраховане

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ: „Ви Ди Ай Брокер“ ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175373434, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ 20, вх. Б, ет. 5, ат.5 ,тел: 02/8680698; e-mail: office@vdi-broker.com Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания: сключения между […]

Прочетете още
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото ЗБ „Ви Ди Ай Брокер“ ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани от Застрахователния брокер. Брокера обработва Вашите данни с оглед сключването и изпълнението на застрахователните договори, администриране на предявени претенции, Ваши запитвания, жалби, искания или други легитимни цели. ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД уважава поверителността на […]

Прочетете още
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

„Ви Ди Ай Брокер“ ООД със седалище: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, ЕИК 175373434, и адрес на управление гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, е застрахователен брокер, вписан с Решение No 1408-ЗБ/07.11.2007 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от […]

Прочетете още
Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ

Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ

Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ Комисията за финансов надзор (КФН) прие окончателно изменения в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. Наредбата е съвместна на КФН и министъра […]

Прочетете още

Застраховка Гражданска отговорност

Наличието на застраховката Гражданска отговорност е първото условие да управлявате автомобил. Законосъобразно! Застраховката е задължителна, тя компенсира нанесените на трети лица щети при управлението на автомобила. От одраскания калник, до телесните наранявания, тази застраховка ни предпазва от директни претенции на увредените лица към нас. Нормативната уредба е унифицирана и условията на различните застрахователни компании са […]

Прочетете още
Top