РОЛЯ НА БРОКЕРА

  • Юридическо лице, което представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании и всички дейности, свързани със застраховането;
  • Защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания;
  • Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция;
  • Развива, препоръчва и договаря изгодни застрахователни покрития;
  • Дава възможност за достъп до световни застрахователени компании;
  • Спазва пълна конфиденциалност, относно информацията която се предоставя и/или се обменя в процеса на съвместната дейност;
  • Портфейл от всички видове животозастрахователни и имуществени продукти;
  • Високи професионални и етични стандарти в работата и отношенията към клиентите;
  • Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и предоставени услуги;

Информация

Top