Уведомление

Уведомление

Уважаеми Дами и Господа,
съгласно разпоредбите на чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, „Ви Ди Ай Брокер“ ООД ви
уведомява за установено нарушение на сигурността на личните данни, обработвани в уеб
базираната информационна система „Sirma Insurance Enterprise”. To се изразява в нарушение
на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до
ползваната информационна система.

Засегнати са застрахованите лица и застрахователните полици администрирани от брокера.
“Ви Ди Ай Брокер” ООД и администратора на платформата „Sirma Insurance Enterprise”
предприеха следните действия за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици:

– Подменени са паролите на всички потребители в SIE.
– Подменени са паролите на потребители за достъп до външни системи.
– Направена е двуфакторна автентикация на всички потребители.
– Добавени са допълнителни технически криптографски средства за повишаване
сигурността на обработваните лични данни.
За повече информация може да се свържете с нас на e-mail: i.hristov@vdi-broker.com

Може да свалите документа от тук.

Top