Портфолио

Имуществени застраховки

 • Индустриален пожар
 • Търговски обекти и офиси
 • Домашно имущество
 • Прекъсване на производството
 • Електронно оборудване
 • Авария на машини
 • Строитeлно - монтажни рискове

Застраховки “Живот”

 • Застраховка “Живот” и рента
 • Женитбена и детска застраховка
 • Затраховка“Живот” свързана с инвестиционен фонд
 • Постоянна здравна застраховка
 • Застраховка злополука– индивидуална и групова

Застраховки финансови рискове

 • Кредити
 • Гаранции
 • Разни финансови загуби

Лични застраховки

 • Злополуки
 • Туристи на териториятана Република
 • Помощ при пътуване

Селскостопански застраховки

 • Земеделски култури
 • Животни

Автомобилни застраховки

 • Каско МПС
 • Гражданска отговорност на МПС
 • Зелена карта
 • Злополука на лицата в МПС

Застраховки на отговорности

 • Обща гражданска отговорност
 • Отговорност на работодателя
 • Отговорност на изделието
 • Професионални отговорности
 • Отговорност на превозвача
Top