Информация

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ: „Ви Ди Ай Брокер“ ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175373434, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ 20, вх. Б, ет. 5, ат.5 ,тел: 02/8680698; e-mail: office@vdi-broker.com Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания: сключения между […]

Прочетете още
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото ЗБ „Ви Ди Ай Брокер“ ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани от Застрахователния брокер. Брокера обработва Вашите данни с оглед сключването и изпълнението на застрахователните договори, администриране на предявени претенции, Ваши запитвания, жалби, искания или други легитимни цели. ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД уважава поверителността на […]

Прочетете още
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

„Ви Ди Ай Брокер“ ООД със седалище: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, ЕИК 175373434, и адрес на управление гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, е застрахователен брокер, вписан с Решение No 1408-ЗБ/07.11.2007 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от […]

Прочетете още
Уведомление

Уведомление

Уважаеми Дами и Господа, съгласно разпоредбите на чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, „Ви Ди Ай Брокер“ ООД ви уведомява за установено нарушение на сигурността на личните данни, обработвани в уеб базираната информационна система „Sirma Insurance Enterprise”. To се изразява в нарушение на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до ползваната информационна система. […]

Прочетете още
Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ

Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ

Двустранните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ Комисията за финансов надзор (КФН) прие окончателно изменения в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. Наредбата е съвместна на КФН и министъра […]

Прочетете още

Промоция на имуществена застраховка „У дома и щастлив“

Комбинирана застраховка имущество, обща гражданска отговорност и злополука „У дома & Щастлив“ За да си спокоен, че при настъпване на непредвидено събитие ще можеш да възстановиш отново дома си, помисли за неговата застрахователна защита. Комбинирана полица „У дома & Щастлив“ e модерен и гъвкав застрахователен продукт за твоя дом, имущество и семейство, който включва покритие по три основни […]

Прочетете още