Автор: netpro

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ: „Ви Ди Ай Брокер“ ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175373434, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ 20, вх. Б, ет. 5, ат.5 ,тел: 02/8680698; e-mail: office@vdi-broker.com Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания: сключения между […]

Прочетете още
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото ЗБ „Ви Ди Ай Брокер“ ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани от Застрахователния брокер. Брокера обработва Вашите данни с оглед сключването и изпълнението на застрахователните договори, администриране на предявени претенции, Ваши запитвания, жалби, искания или други легитимни цели. ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД уважава поверителността на […]

Прочетете още
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

„Ви Ди Ай Брокер“ ООД със седалище: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, ЕИК 175373434, и адрес на управление гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, е застрахователен брокер, вписан с Решение No 1408-ЗБ/07.11.2007 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от […]

Прочетете още

Застраховка Гражданска отговорност

Наличието на застраховката Гражданска отговорност е първото условие да управлявате автомобил. Законосъобразно! Застраховката е задължителна, тя компенсира нанесените на трети лица щети при управлението на автомобила. От одраскания калник, до телесните наранявания, тази застраховка ни предпазва от директни претенции на увредените лица към нас. Нормативната уредба е унифицирана и условията на различните застрахователни компании са […]

Прочетете още

Застраховка Каско

Защо да сключвате застраховка каско за автомобила си? Защото с тази застраховка възстановявате щетите по Вашия автомобил в резултат на покрит риск. Застраховката автокаско  е сред най-разпространените застраховки. Затова считаме, че всички познаваме условията на застраховката.  Но има много митове и неточности, които разочароват застрахованите при щета. Ще изброим най-важните от тях. 1. Грешното разбиране, […]

Прочетете още

Застраховка вместо банкова гаранция при обществени поръчки

Застраховките на гаранции по изпълнение на обществени поръчки набират все повече популярност в България, след като промените в Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016г. ги допускат като алтернатива на паричните и банковите гаранции. С тези промени в закона на практика се хармонизират механизмите за обществени поръчки с тези в останалите членки на Европейския […]

Прочетете още
Top