Застраховка Каско

Защо да сключвате застраховка каско за автомобила си? Защото с тази застраховка възстановявате щетите по Вашия автомобил в резултат на покрит риск.

Застраховката автокаско  е сред най-разпространените застраховки. Затова считаме, че всички познаваме условията на застраховката.  Но има много митове и неточности, които разочароват застрахованите при щета. Ще изброим най-важните от тях.

1. Грешното разбиране, че застраховката Автокаско покрива ВСИЧКИ рискове. Но това не е така! Застраховката покрива само описаните в полицата рискове.

2. Условията на всички застрахователни компании по застраховката автокаско са еднакви. Покритите рискове и комбинацията им в клаузи се различава в различните застрахователни компании.

3. Проверете какви са изискванията на застрахователя за влизане в сила на полицата – аларма, имобилайзер, оглед?

4. Има разлика и в изключените рискове. Когато купувате застраховката, не ги подценявайте.

Ние знаем, че за да ползвате качествено продукта е необходимо да го познавате. Или когато настъпи застрахователно събитие да получите компетентна информация дали събитието е покрит риск и какви стъпки да предприемете за да осигурите интересите си и да гарантирате правата си.

Когато сключвате застраховката е важно определите със застрахователя вярната застрахователната сума на автомобила. Не надценявайте автомобила, както и не го подзастраховайте.

И още нещо, когато избирате застраховка за автомобила си, проверете няколко компании. И бъдете предубедени към много по-ниската цена.

Top