Промоция на имуществена застраховка „У дома и щастлив“

Комбинирана застраховка имущество, обща гражданска отговорност и злополука „У дома & Щастлив“

За да си спокоен, че при настъпване на непредвидено събитие ще можеш да възстановиш отново дома си, помисли за неговата застрахователна защита.

Комбинирана полица „У дома & Щастлив“ e модерен и гъвкав застрахователен продукт за твоя дом, имущество и семейство, който включва покритие по три основни застраховки. Можеш да избереш да сключиш само Застраховка „Имущество“ или да си гарантираш максимално застрахователно покритие, като включиш някоя от двете или и двете избираеми застраховки – „Обща гражданска отговорност“ и „Злополука“.

Имаш възможност да разшириш обхвата на застраховката, в зависимост от твоята лична необходимост с три допълнителни покрития по избор Късо съединение/Токов удар, Пътуване, Домашен любимец.

Пакет „Стандарт“

Защита за твоя дом


 • Пожар
 • Мълния
 • Експлозия
 • Удар от летателен апарат
 • Буря
 • Пороен дъжд
 • Градушка
 • Тежест при естествено натрупване на сняг и лед
 • Природно наводнение
 • Разходи за гасене на пожар
 • Разходи за разчистване, транспорт и депониране на отпадъци

Пакет „Комфорт“

Спокойствие за цялото семейство


 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Авария на инсталации
 • Счупване на стъкла
 • Кражба чрез взлом
 • Кражба чрез използване на технически средства
 • Грабеж
 • Щети на движимо имущество по време на транспорт при смяна на адрес
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на инсталация

Пакет „Престиж“

Сигурност и защита на твоето имущество и семейство


 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Земетресение
 • Удар от пътно превозно средство
 • Индиректно попадение на мълния
 • Развала на продукти при авария
 • Прекъсване на ел. захранване на хладилна техника
 • Счупване на вътрешни стъкла
 • Керамични плотове на печки
 • Санитарен фаянс
 • Разходи за наемане на алтернативно жилище или хотел
 • Разходи за възстановяване на входна врата или ограда
 • Разходи за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен

Застраховка „Обща гражданска отговорност“

Избираема застраховка, която ще ти бъде изключително полезна, ако вследствие на настъпило събитие в твоя дом, покрито по условията на застраховка „Имущество”, си нанесъл вреди и на трети лица (напр. твоите съседи).

Застраховка „Злополука“

Избираема застраховка, която ти позволява да се погрижиш за живота и здравето на твоите близки. С нея можеш да застраховаш всички лица, които живеят в домакинството и са регистрирани на адреса на застрахованото имущество.

Допълнителни покрития

Добавък „Късо съединение / Токов удар“

Разумен избор за по-голяма застрахователна защита, особено подходяща за притежателите на скъпоструваща компютърна, видео и аудио техника.

Добавък „Пътуване“

Осигурява допълнителна застрахователна закрила за твоето движимо имущество (в рамките на определен лимит) извън адреса, посочен в полицата. Необходимо условие е застрахователното събитие да е настъпило в затворено помещение.

Добавък „Домашен любимец“

Гарантира покритие на отговорност към трети лица за вреди в резултат на отглеждане на куче или котка. В случай на злополука с кучето или котката, застраховката ще покрие направените медицински разноски.

Top