Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vdibroker/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vdibroker/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vdibroker/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3684

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/vdibroker/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2758) in /home/vdibroker/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 1568
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ - VDI Broker

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КЗ

„Ви Ди Ай Брокер“ ООД със седалище: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, ЕИК 175373434, и адрес на управление гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ No 20, вх. Б, ет. 5, ат. 5, е застрахователен брокер, вписан с Решение No 1408-ЗБ/07.11.2007 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основаниe чл.30, ал.1, т.12 от ЗКФН. Справка за това може да направите в Комисията за фирнансов надзор, гр.София, ул. „Будапеща“ No16 или на интернет сайта й www. fsc.bg

„Ви Ди Ай Брокер“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател, както и застраховател или предприятие-майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „Ви Ди Ай Брокер“ ООД. Дружеството няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи.

„Ви Ди Ай Брокер“ ООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на ползвателя на застрахователната услуга. По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено представена от негова страна информация, „Ви Ди Ай Брокер“ ООД има възможност да определи изискванията и потребностите на ползвателя, както и основанията си за съветите към него, относно конкретна застраховка.

Естеството на възнаграждението, което „Ви Ди Ай Брокер“ ООД получава във връзка със застрахователните договори е комисионна, включена в застрахователната премия.

В случай, че имате оплаквания от предоставената от „Ви Ди Ай Брокер“ ООД услуга, моля, подайте вашите жалби на адрес: гр. София, ул. „Васил Кирков” No 15 или на електронната поща office@vdi-broker.com. „Ви Ди Ай Брокер“ ООД се агажира да получите отговор на жалбата си в 30 (тридесет) дневен срок от получаването й на посочен от вас адрес. Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби и пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр.София, ул. „Будапеща” No16 и на уеб сайт www.fsc.bg и други държавни органи.

Може да свалите документа от тук.

Top